චීනයට පටවන්න හදන රිළව් ගැන පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යනය මධ්‍යස්ථානය ඉන්දියාවට ලියයි

ලංකාවේ රිළවුන් චීනයට ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි. වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත කඩ කරමින් ආණ්ඩුව මේ සිදුකරන වැඩපිළිවෙලට සිය විරෝධය දක්වන බවද පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි. එමෙන්ම ලංකාවට ආවේණික රිළවුන් චීනයට ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලින් ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික බලපෑමක් ඇති බව බව පරිසර […]

Hell creates on paradise

Sri Lanka faces with an economic, ecological and social crisis since few years. The economic crisis is a knowing one and it is affected to everyone   .  Sri Lanka had a good economic condition. It was a self-sustained economy. People were happy in their economic situation. No one died from hunger or malnutrition. People had the habit of sharing […]

2022 පරිසර විනාශය ගැන පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයනය මධ්‍යස්ථානය පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුව

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ මහා පරිමාණ පරිසර විනාශය හේතුවෙන් 1882 දී සියයට 83 ක් වූ වන ඝනත්වය සියයට 16 දක්වා අඩු වී ඇති බවත් 2022 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් 5 දක්වා කාලය තුළ මෙරට අලි මරණ සංඛ්‍යාව 395 ක් වාර්තා වී ඇති බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයනය මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය. පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ඊයේ (04) පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී මේ […]

2022 වසර තුළ ලංකාවේ සිදු වූ මහ පරිමාණ පරිසර විනාශයන්

2021 වසර මෙන්ම 2022 වසරේත් ලංකාව පුරා දැවැන්ත පරිසර විනාශයන් රැසක් සිදුවිය. ජනපති හා ඇමති මණ්ඩලය මාරු වුව ද, පරිසර විනාශයේ වෙනසක් නොවූ අතර එලෙස සිදු වූ මහා පරිමාණ පරිසර විනාශයන්ගෙන් වනාන්තර විනාශය ප්‍රබලම පාරිසරික හානිය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. 1882 වසරේ 83% තිබූ වනාන්තර ප්‍රතිශතය මේ වන විට සියයට 16 දක්වා අඩු වී ඇත. එමෙන්ම ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය […]

Sand mining racket in guise of chili cultivation harms Mahaweli River

Sand mining is taking place on a large scale in a natural delta of the Mahaweli river at Safi Nagar in Trincomalee in the guise of a 3,000-acre chili cultivation, alleges social scientist and environmentalist Ravindra Kariyawasam. According to Kariyawasam, who is also the national coordinator of the Centre for Environment and Nature Studies (CENS), this massive environmental destruction has […]

Now, new road to hotel poses danger to ecologically sensitive Roomassala

By Ifam Nizam (The Island News papaer) A 20-foot road is to be built shortly in a very environmentally sensitive location leading to a hotel which is also under construction, despite objections by officials, Environmental Scientist at the Centre for Environment Nature Studies (CENS), Dr Ravindra Kariywasam told The Island yesterday. Wildlife officials had objected to both the hotel and […]

Threatened biodiversity hotspot on the road to destruction

By Kamanthi wikaramasinghe Neluwa-Lankagama-Deniyaya Road construction via World Heritage Site nears completion sans EIA Environmentalists observe lack of consultation from technical experts SL Army says construction work done under the supervision of RDA Subject minister says EIA will be ready in three weeks The Neluwa-Lankagama-Deniyaya Road that is being built via the Sinharaja Forest Reserve – a UNESCO World Heritage […]