සිංහල
සපුගස්කන්ද සුරැකීමේ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති රංජිත් විමලධර්මට පිරිසක් යකඩ පොලුවලින් පහරදීලා

සපුගස්කන්ද සුරැකීමේ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති රංජිත් විමලධර්මට පිරිසක් යකඩ පොලුවලින් පහරදීලා

පොල්ගහවෙල , හබරව ග්‍රාමසේවා වසම තුළ බෙරවහේන ආශ්‍රිතව අක්‍රමවත්ව සිදුකරගෙන යනු ලබන ගල් කොරි කිහිපයකට විරෝධය පළ කළ සපුගස්කන්ද සුරැකීමේ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති රංජිත් විමලධර්ම මහතාට කිසියම් පිරිසක් ඊයේ (20) පහරදී තිබේ.

පහර කෑමට ලක්ව බරපතල තුවාල ලැබූ සපුගස්කන්ද සුරැකීමේ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති රංජිත් විමලධර්ම මහතා මේ වනවිට කුරුණෑගල මහා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

පොල්ගහවෙල , හබරව , බෙරවහේන ආශ්‍රිතව අක්‍රමවත්ව සිදුකරගෙන යනු ලබන ගල් කොරි කිහිපයක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානය පසුගිය මාසයේ සිදුකළ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයේ දී පැහැදිලි විය.

ඒ අනුව ‘‘පොල්ගහවෙල ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතයට සහ පරිසරයට හානි වන අයුරින් සිදුකරන ගල්කොරි වහා නවතනු මැයෙන්‘‘ 2023.01.23 දින බොරැල්ල එන්.එම්. පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේදි පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය හා පොල්ගහවෙල ප්‍රදේශයේ ජනතාව එක්ව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කර තිබුණි.

මෙම මාධ්‍ය සාකච්වෙන් පසුව පොල්ගහවෙල , හබරව , බෙරවහේන ආශ්‍රිතව අක්‍රමවත්ව සිදුකරගෙන යනු ලබන ගල් කොරි නවතා දැමීමට බලධාරීන් පියවරගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *