භූ විද්‍යා පතල් අධ්‍යක්ෂක මහවැලි ගඟේ වැලි ජාවාරමක

අක්කර 3000 ක මිරිස් වගාවක් පවත්වාගෙන යන මුවාවෙන් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සාෆි නගර් ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණ වැලි ජාවාරමක් සිදුවෙමින් පවතින බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධිකාරක, පරිසරවේදී රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා ”එක්ස්පෝෂර්” වෙත පැවැසීය. මහවැලි ගඟේ ස්වභාවික ඩෙල්ටාවක් වශයෙන් වර්ධනය වන සාෆි නගර් ප්‍රදේශයේ මෙම වැලි ජාවාරම සිදුකරන බවත් භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අනුග්‍රහය ඇතිව මෙම පරිසර […]

A tree-hugging event was organized by CENS

A tree-hugging event was organized by Cens, Yatra yoga, and Shakthi yoga In Valpiano, Italy. Hugging a tree increases levels of the hormone oxytocin. This hormone is responsible for feeling calm and emotional bonding. When hugging a tree, the hormones serotonin and dopamine make you feel happier. It is important to use this “free” space of a forest we were […]

හලෝ කියන්න සංඥා දෙන්න
නියදගල බිල්ලට දෙන්න යයි

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගම්මැදගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි ඓතිහාසික නියදගල  කන්ද මේ වනවිට විනාශ කර දැමීමේ උත්සාහයක් පවතින බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා පැවැසීය. ඒ ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් විසින් සිය දුරකතන සංඥා කුළුණු කිරීමට දරන උත්සාහයත් සමඟයි. කිසිදු අවසරයකින් තොරව දුරකතන සංඥා කුළුණ ඉදි කිරිම සඳහා 2021 අගෝස්තු 18 වැනිදා ආයතනයක් විසින් […]