ISSUES
නිලධාරීන් නිහඬව සිටිය දී කළුගල් ව්‍යාපාරිකයෙකු ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය වනසයි

නිලධාරීන් නිහඬව සිටිය දී කළුගල් ව්‍යාපාරිකයෙකු ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය වනසයි

යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගනිමින් ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් මැණික් පතලක් ආරම්භ කර ඇති බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

බිබිල ප්‍රදේශයේ කළුගල් ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් පාරම්පරික ඉඩමක් ලෙස සඳහන් කරමින් ඔප්පු අංකයක් ඉදිරිපත් කර එහි මැණික් කැණීම සඳහා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් 2020.01 .23 වැනිදා අවසරය ඉල්ලා තිබේ.

ඒ අනුව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විසින් ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ පිහිටා ඇති ඉඩමක වර්ග අඩි 100 බැගින් වූ පතල් හතරක් කැණිමටත් , වර්ග අඩි 400 පතලක් කැපීමටත් අවසර ලබාදී ඇති බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මෙම පතල් කැණීම සඳහා බැකෝ යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමට ද ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරා අවසර ලබා දී ඇත.

ඉහත සඳහන් කරන ලද පතල් හෑරීම වෙනුවෙන් 2020/ 02/01 දින එ .එම් .විජේවර්ධන නැමැති කළුගල් ව්‍යාපාරිකයා විසින් වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉඩමේ මායිම් සනාථ කිරීම සඳහා ජී.පී.එස් පාඨාංක සහිත වාර්තාවක් ලබා දී තිබෙන බව වාර්තා වන බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම ජී.පී.එස් පාඨාංක වලට අනුව දැනට අනවසරෙන් මැණික් පතලක් පවත්වාගෙන යන ඉඩම ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ ඇති ඉඩමක් ලෙස වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තහවුරු කරගෙන තිබේ.

1954 වර්ෂයේ ජාතික වනෝද්‍යානයක් ලෙස ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය නම් කළ අතර ගල්ඔය ඉගිනියාගලින් හරස්කර 1950 ඉදිකරන ලද සේනානායක සමුද්‍රයේ පාරිසරික සංවේදී කලාපය ලෙස මෙම වනෝද්‍යානය පිහිටුවා ඇත.

හෙට්ටයාර් 25,900 විශාලත්වයෙන් යුතු ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයේ පෙරණ් කලාපයට එපිට්න් බිබිල නිල්ගල ඓතිහාසික ඖෂධ උයන ද පිහිටා ඇත. මෙම ප්‍රදේශය පුරා අධික ජෛව විවිධත්වයක් දැකගැනීමට හැකි බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

කුඹුක් , හල්මිල්ල , අරළු , බුලු , නෙල්ලි , හින්දද , තිත්ත වැල් , බිං කොහොඹ , විෂ්ණුක්‍රාන්ති , ගම්මාලු , කහට , අග්නි ජාලය , ගිනි තන , පැඟිරි මාන , වීර , කළුවර වැනි ශාක මෙම වනෝද්‍යානයේ දැක ගැනීමට හැකි බවත් තෘණ වර්ග හා සවනා තණ බිම්වලින් මේවා ප්‍රදේශය සමන්විත බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

මෙම ප්‍රදේශයට ආවේණික (Baronnet Symphaedranis ) යන සමනල විශේෂය ද දැක ගැනීමට හැකි බවත් ලෝක සංරක්ෂණ සංගමයට (IUCN)අනුව වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති පඳුරු වටුවා , පතන් කුකුළා , කහ පාද බටගොයා වැනි සත්ත්ව විශේෂද මෙම භූමිය තුළ සිටින බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එමෙන්ම ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය හා බිබිල නිල්ගල ප්‍රදේශය අලි ඇතුන්ගේ සුවිශේෂී වාසස්ථානයක් බවත් සංචාරක කර්මාන්තය උදෙසා අලි ඇතුන් බැලීම සඳහා වසර පුරා සංචාරකයින් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන බවත් එම මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

මැණික් හැරීම ඇතුළු නීති විරෝධී ක්‍රියා මගින් මෙම වනෝද්‍යානය තුළ සිටින අලි ඇතුන් සහ මෙරටට ආවේණික සත්ව ප්‍රජාව , ශාක පද්ධතියට ද විශාල හානියක් එල්ල වන බව පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ක්ෂිරපායි විශේෂ තිස් දෙකක් පමණ හමුවන ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ මන්ද වලහා, දිවියා, මුවන් ඇතුළු සත්ව විශේෂ දැකගත හැකි බවත් කුරුලු විශේෂ එකසිය පනහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැකගත හැකි බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත අනුව ජාතික වනෝද්‍යානයකට අනවසරෙන් ඇතුළු වීම පවා දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන බවත් ඉහත සඳහන් කළ කළුගල් ව්‍යාපාරිකයා විසින් දේශපාලන බලය භාවිතා කරම්න් ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ සිදුකරගෙන යන ක්‍රියාවලිය වන සත්ව හා වෘක්ෂලතාආඥා පනතේ විධිවිධාන කඩ කරන බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මෙවැනි පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම මගින් දඬුවම් ලබාදීමේ හැකියාව වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති බවත් එසේ තිබියදීත් ජාතික වනෝද්‍යානයට අයිති බල ප්‍රදේශයක් තුළ පතල් හා හාරා මැණික් ගැනීමට ඉඩදීම ජාතික වනෝද්‍යානයේ පරිසර පද්ධතියට කරන විශාල හානියක් බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ දැවැන්ත පරිසර විනාශය බලධාරීන්ගේ අවධානය සඳහා කඩිනමින් යොමු විය යුතු බවත් පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කර සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *