ගැලූ විට මතක්වන ගංවතුර

රටපුරා ඇතිවී තිබෙන ආපදා තත්ත්වය නිසා බොහෝ දෙනෙකුගේ දේපල උන්හිටි තැන් අහිමි වී ඇත. පසුගිය වසර 10 අධ්‍යයනය කර බලන විට සෑම වසර දෙකකට වරක්ම මහා ගංවතුර තත්ත්වයක් රට පුරා ඇති වී ඇත. මීට වසර කිහිපයකට පෙර මීරියබැද්ද නාය ගොස් මිනිස් ජීවිත ගණනාවක් විනාශ විය. එමෙන්ම අරණායක නාය යෑම ඇතුළු විශාල නායයෑම් වලින් මිනිස් ජීවිත මෙන්ම දේපළ ද විනාශ විය. […]

දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ගිනි ගන්නා යුරෝපය

මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ලෝකය පුරා දේශගුණික විපර්යාස වලට අද වන විට මානව සංහතියට මෙන්ම සත්ව සන්තතිය ට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත . මානවයාගේ අධි පරිභෝජනවාදය  වසර දෙසිය හතක් තුළ  ඉතාම වේගයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර කර්මාන්ත විසින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා පමණක් නොව එම නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නා මිනිසුන් ද නිර්මාණය කරමින් පවතී. මූලික අවශ්‍යතා සපුරා සපුරා ගැනීම වෙනුවට අධි පරිභෝජනවාදය විසින් […]