රක්ෂිත බහුජාතික සමාගම් වෙත ලබා දීමට රජය සැරසේ

දෙදහස් පනහ වන තෙක් දියත් කිරමින් යන ජාතික භෞතික සැලසුමට අවශ්‍ය ඉඩම් ලබාගැනීම සදහාත් MCC ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම වෙනුවෙනුත් රජයේ අවශේෂ කැළෑ වනාන්තරවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තිබූ 05/ 2001 චක්‍රලේකය පසෙක තබා බහුජාතික සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ඉඩම් ලබාදීම සදහා රජය මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඇත. ඒ සදහා සියලුම ප්‍රදේශීය හා දිසාපතිවරුන් යටතේ ඇති වනාන්තර හා […]

සොරගුනේ විනාශකාරී අනවසර වැලි ගොඩ දැමීම

මහා පරිමාණ අනවසර මැණික් ගැරීම් හා වැලි ගොඩදැමීම නිසා සොරගුනේ වනාන්තරයේ විනාශය ආරම්භ වී ඇතැයි ලංකාවේ ප්රමුඛ පෙලේ පාරිසරික ආයතනයක් සහ ප්රදේශයේ ගොවි ජනතාව අනතුරු අඟවයි. බදුල්ල දිස්ත්රික්කය තුල මේ මහා අනතුර සිදුවන්නේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලන බලවතුන්ගේ අනුග්රහයෙන් බවට චෝදනා කරන පරිසර හා සොබා දහම් අධ්යයන මධ්යස්ථානය වනාන්තර විනාශය මිනිස් ජිවිතවලටද බලපා ඇති අයුරුද එලි දක්වා තිබේ. “කොටවෙහෙර මංකඩ, කණ්ඩිපිටිය, අළුත් […]

Downturn of the lockdown

The lockdowns imposed on several countries across the world owing to COVID- 19 had one positive result; the environment quality parameters got better.  But that is not to say that we are protecting this earth or that other forms of environmental destructions are not continuing. In Brazil, Jair Bolsanaro has given Amazonian lands to many multinational companies, which have accelerated […]