මහින්දගේ හොර අලි ෆොන්සේකාට මාටිටු

Sri-Lanka-Elephant-Mahout-1-by-Colin-Prior

මහින්ද රාජපක්ස පාලන සමයේ අලිසොරකම ජයටම කරන ලදි. උඩුවෙි දමිමාලෝක, අලි රෝෂාන්, නිලංග දෑල ඇතලු අලි හොරකමිවලට සමිබන්ධ පුද්ගලයන් මෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිව සිටි කාලයේ ඔහුන්ට සුරතල් කිරීම සදහා අලි දෙදෙනෙකු අරලිය ගහ මන්දිරයේ සිරකර තබා තිබිණි. ඔහුන් කාල්ටන් නිවසට හෝ මැදමුලනට යන විට මෙම අලිදෙදෙනාද ලොරි වල දමා පටවාගන ගියේය.

මිහින් රාජා සහ රෝහණ රාජා නමින් නමි තැබූ මෙම අලි දෙදෛනා ගාල් කර තබාගැනීම වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත උල්ලඝනය කරමින් සිදු කිරීමට එවකට ජනපතිවරයා සමත් වූ අතර ඔහුන්ගේ හිතවතුනටද අලි ඇතුන් බෙිදා දෙන ලදී.

සිය බලය අහිමිවීමත් සමගම මිහින්රාජා හා රෝහණ රාජා අරලිය ගහ මන්දිරයෙන් කසාගල පුරාණ රජමහා විහාරයට ගෙන ගිය අතර නෙයෙක් දුක් විදිමින් එම විහාරයේ අලි දෙදෙනා ජීවත් විය . සරත් ෆොන්සේකා වනජීවි ඇමතිවරයා වීමත් සමග මිහින් රාජා හා රෝහණ රාජ අලි දෙදෙනා වනජීවී භාරයට ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඇත. එයට වනජීවී අමාත්‍යවරයාට ස්තුතිවන්ත විය යුතුය . නමුත් රාජ්‍ය බලය භාවිතා කරමින් මෙම තීරණය ආපස්සය හැරවීමට උත්සහ දරමින් ඇතිබව මෙිවනවිට දැනගන්නට ලැබී ඇත. මෙම අලි දෙදෙනා මෙන්ම තවත් හොර අලි ගණනාවක් රටෙි විවිධ ස්ථානවල ඇත. උදාහරණයක් ලෙස වසනා අලිය හැදින්විය හැකිය. එම අලියා බෙිකරි නිෂ්පාදනයක් නොව. අනවසර අලින් ලගතිබා ගැනීමට මෙි සියලු දෙනා වරද කරුවන්ය . අප වන ජීවි අමාත්‍ය වරායාගෙන් බලාපොරෝත්තු වන්නේ රටෙි වන ජීවී සමිපත ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් සිය උපරිම කැපවීම මෙම කෙටි කාලයේදී යොදවිය යන්නයි. බොහෝ අලි හොරකමි පිටිපස රටෙි දේශපාලකයන් මෙන්ම චීවරධාරීන්ච ගනනාවක් ඇත. වන ජීවි ඇමති තුමණි ඉදිරියේදී මෙි සියලු දෙනාටම දඩුවමි දීම ඔබගේ යුතුකමකි’
Raveendra Kariyawasam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *