අලි වදකරන අමුතු ඇටය

මම මේ කියන්න යන්නේ උඹටයි මටයි තේරෙන උඹයි මමයි කියන දේ භාෂාමය වශයෙන් නොතේරෙන තාඩන පීඩන වලට ලක් වෙද්දී විටෙක ප්‍රචණ්ඩ වන විටෙක සියල්ල දරා සිටින පිරිසක් ගැන.ඒ තමයි සොබාවිතය සුන්දර කරන සද්දන්තයන් වන අලි ඇතුන් ගැන. මිනිසුන් අයිතිවාසිකම් ගැන කවුරු කවුරුත් කතා කලාට කතා කල නොහැකි ඒ අහිංසක සතුන් වෙනුවෙන් හඩ නගන්නෙ කවුද? ඕනෑම සතෙකුට වුවද අපිට සමානව ජීවත් […]

මධ්‍යම අධිවෙගි මර්ගයට විරෝදය දක්වමින් පැවැති ජනතා උද්ඝෝෂණයෙදි අදහස් ප්‍රකාශ කළ ගල්කඩවල ඥාණිස්සර හිමි

මධ්‍යම අධිවෙගි මර්ගය දෙවන අධිරය මීරියගම සිට කුරුණෑගල දක්වා ඉදිවේ පරිසරය වනශා සිදු කරන මෙම විනාශය හෙතුවෙන් අලව්ව සහ නාරම්මලවල ප්‍රාදේශිය වසම්වලට අයත් වදාවාන,ඇබලාපොල ,වෙරගල් කන්ද ජනතාවගේ ජිවිතයට බලපෑම් එල්ල වි ඇත. එයට විරෝදය දක්වමින් පැවැති ජනතා උද්ඝෝෂණයෙදි අදහස් ප්‍රකාශ කළ ගල්කඩවල ඥාණිස්සර හිමි

මධ්‍යම අධිවෙගයට විරෝධය දක්වමින් නයිලිය ප්‍රදේශයේ උද්ඝොෂණ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නයිලිය ගම හරහා මධ්‍යම අධිවේගි ඉදිවෙමින් ඇත .2014/2015 කණු මත ඉදි කරන බව කිවත් එය ජනතාව රවටමින් අඩි 20 ක්පමණ පස් පුරවා අධීවෙිගී මාර්ගය නිර්මාණය කිරීමට විරෝධය දක්වමින් නයිලිය ප්‍රදේශවාසීන් ඊයේ එනමි 11 වන දින වැඩ බිම මත උද්ඝොෂණයක් සිදුකල අතර තවකාලිකව එම ඉදිකිරීමි නවතා දමන ලදී .