සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයට ශ්‍රී ලංකා පොලීසීයෙන් බලපැමි

mxcp12400656_1014467655286683_5187273293537254430_nගරු ජනාධිපති තුමා
ජනාධිපති ලේඛමි කාර්්‍යාලය
කොළඔ

පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය මෙරට පරිසර ගැටළු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් මෙරට ව්‍යවස්ථානුකූලව සිය කටයුතු කරගන යනු ලබන අතර අප පිළිබද පහුගිය ආණුඩු සමයේ දිගින් දිගටම මධ්‍යම බුද්ධි අංශ නිළධාරින් විසින් තොරතුරු රැස් කරන ලදුව යහපාලන ආණ්ඩුව විසින්ද එය එලෙසම සිදුකරගන යනු ලබයි ග
රවීන්ට් කාරියවසමි ,පුජ්‍ය වැකදවල රාහුල හිමියන් ඇතුළු අප සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ තොරතුරු එක් රැස් කිරීම මෙවන විට ඔහුන් විසින් සිදුකර ඇති අතර අප විසින් සිදුකරන බොහෝ පරිසර සංරක්ෂණ ක්‍රීයාකාරකමි පිළිබද මධ්‍යම බුද්ධි අංශ නිළධාරින් කරුණු රැස් කරමින් සිටි ගමෙම තත්වය අප සංගමයේ සියළු දෙනාට මහත් හිරිහැරයක් කොට සලකන අතර පසුගිය සමයේ අප හට සිදිවූ පහර දීමි කිහිපයක් සමිබන්ධව පැමිනිලි කර ඇතත් ඒ වෙනුවෙන් සාධරණය ඉටුනොකල පොලීසිය හා බුද්ධි අංශ අප පසුපස එලවීමෙන් බලපොරෝත්තු වන්නේ කුමක්ද
පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති සිටියදීත් මෙරට පරිසරවෙීදීන්ට පොලීසියෙන් හා සමාගමි වලින් සිදුවන බලපෑමි වලක්වා ලීමට නොහැකි වීම සමිබන්ධව අපගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින අතර මෙම ගැටළුව වෙනුවෙන් මැදිහත්ව කටයුතු කරන ලෙස මහත් ඔනෑකමින් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමි ග ඉල්ලා සිටිමුග

Ravi phot

Leave a Reply

Your email address will not be published.