සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයට ශ්‍රී ලංකා පොලීසීයෙන් බලපැමි

ගරු ජනාධිපති තුමා ජනාධිපති ලේඛමි කාර්්‍යාලය කොළඔ පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය මෙරට පරිසර ගැටළු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් මෙරට ව්‍යවස්ථානුකූලව සිය කටයුතු කරගන යනු ලබන අතර අප පිළිබද පහුගිය ආණුඩු සමයේ දිගින් දිගටම මධ්‍යම බුද්ධි අංශ නිළධාරින් විසින් තොරතුරු රැස් කරන ලදුව යහපාලන ආණ්ඩුව විසින්ද එය එලෙසම සිදුකරගන යනු ලබයි ග රවීන්ට් කාරියවසමි ,පුජ්‍ය වැකදවල රාහුල හිමියන් ඇතුළු අප සංගමයේ […]

A series of conference in Europe about the port city project and the environment destruction

Environmentalist Ravindra Kariyawasam said the first meeting would be held in Valencia in Spain. The conference would be held during the world summit of land and natural resources held at the Polytechnic University in Valencia between March 31st and April 2nd.During the conference a biodiversity destruction report and pillaging of natural resources in Sri Lanka would be given to the […]

Conferenza sviluppo sostenibile

la banca mondiale, sotto il nome di “sviluppo”, è disposta a dare ulteriori prestiti allo Sri Lanka che ora si prepara alla costruzione di nuovi reti di trasporto. Aeroporti, autostrade e tanto altro stanno per essere costruiti sull’ isola. La natura, i campi di innumerevoli contadini, le piccole economie agricole, gli animali; stanno tutti per scomparire di fronte ad un […]

CHIEDIAMO A OGNI ITALIANO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM SULLE TRIVELLE DEL PROSSIMO 17 APRILE

GREENPEACE IN 24 CITTA’ ITALIANE: “TRIVELLARE IL PAESE MINACCIA LA NOSTRA IDENTITÀ” I volontari di Greenpeace scendono in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul referendum del 17 aprile, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulle trivellazioni in mare Oltre a informare i cittadini nelle vie del centro storico, i volontari di Greenpeace Torino hanno fatto un blitz sotto la […]

Greenpeace campaign against the Italian government’s energy plan

Last day in Torino, in front of Mole Antonelliana’s monument,Gabriele Damonte and other Greenpeace activists were conducted a campaign against the government’s energy plan and urge Italians to vote at a referendum on April 17 th on offshore drilling for oil and gas in Italy. The Constitutional Court last month gave the green light to the referendum, a decision welcomed […]

තෙල් ලබාගැනීමට මහ මුහුද වනසන්න එපා -Greenpeace (Torino)

ඉතාලි මුහුදු සීමාව තුල මෙි වන විට පොසීල ඉන්දන ලබාගැනීමෙි අරමුණින් සමාගමි කිහිපයක් විසින් මුහදු පතුල විදීම ආරමිබ කර තිබෙිනවා. මීතේන් ගෑස් සහ ප්‍රෙට‍්‍රල් ලබා ගැනීමෙි අරමුණින් සිදුකරණ මෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ඉතාලි රජය මැදිහත් වීමෙන් සිදුකරන අතර මුහුදූ ජීවීන්ට හා සමස්ථ මුහුදූ පරිසර පද්ධතියට මෙය හානිකරන අතර එය දේශගුණික විපර්්‍යාස කෙරේහි විශාල බලපෑමක් කරන බව කොළ සාමය (Greenpeace) ජාත්‍යන්තරය […]

පරිසරවෙීදී පියල් පරාක්‍රම හයවන අනුස්මර්ණ උත්සවය

[unitegallery Piyal] පරිසරවෙීදී පියල් පරාක්‍රම හයවන අනුස්මර්ණ උත්සවය 2016.03.03 මිද්දේණිය තලාව ශ්‍රී බොධීමාලකාරාමය කේන්ඳා කරගනිමින් පැවැත්විය . පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ පූජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමි , ශ්‍රී බොධීමාලකාරාමයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත පුජ්‍ය කාරියමඩිත්තේ සොමරතන හිම මෙම අවස්ථාව සංවිධානය කර තිබූ අතර තලාව විද්‍යාලයේ ගරු වරුන් ,පරිසරභට කණ්ඩායම ,වෑකදවල මහා විදුහලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තුමන් ආචාර්්‍ය ගොනදෙණියේ චන්ද විමල හිමි, ගොවි […]

Cerimonia di consegna dei certificati

[unitegallery certi] Cerimonia di consegna dei certificati di frequenza al corso di ” conservazione dell’ambiente e gestione delle risorse naturali ” tenutosi alla biblioteca nazionale di Colombo ( Sri Lanka) Questo corso è’ stato organizzato dal ” Center for Envirorment and Nature Studies” con l’obiettivo di insegnare agli studenti a proteggere la natura . La formazione e’ totalmente gratuita, i […]

Illegal Construction On The Banks Of Kelani River

by Hafsa Sabry (Sunday Leader ,2016.02.28) Despite many promises to prevent illegal activities or constructions in the reservation areas of the island by the Central Environmental Authority (CEA), it seems that the authority is yet to take effective action in implementing the laws as a warehouse in Welivita, Kaduwela is currently under construction close to the Kelani river bank and […]