පරිසර විනාශය කාන්තාවන් ද අනාතයින් බවට පත්කරනවා -තුෂාරි මඩහපොළ , සොබාදහම උදේසා කාන්තාවෝ ගංවතුරන් විපතට පත්වූවන්ට ආධාර දෙමින්

සංවර්ධනය විනාශය සමාජීය වශයෙන් වැඩිපුරම පීඩාවට පත්වන්නේ ස්ත්‍රීන් බව කාන්තා ක්‍රීයාකාරිනියක් වන තුෂාරි මඩහපොළ පවසනවා එමෙන්ම එවාගැන කිසිදු තැකීමක් නොකර රජයන් සිය විනාශකාරී වැඩපිළිවල ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබෙිනවා. ඇය මෙ ිබව සදහන් කලේ සොබාදහම උදේසා කාන්තාවෝ, පරිසර හා සොබාදමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයත් සිවිලි ක්‍රියාකාරින් වන සරත් ඉද්දමල්ගොඩ පියතුමා හා වෑකදවල රාහුල හිමි , ක්‍රිස්ටීන් කන්‍යා සොයුරිය එක්ව සංවිධානය කල ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන් සදහා ඔෂද හා රේදී බෙදාදීම සදහා කටාන කද සුරිදුගම හා ජා -ඇල තුංමොදර ප්‍රදේශවල සංවිධානය කරණු ලැබු වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙිමිනි.
[unitegallery flood3]

සොබාදහම උදේසා කාන්තාවෝ වෙනුවෙන් අදහස් දක්වමින් අනූෂා චන්ඳාමාලි සදහන් කාලේ සංවර්ධන විනාශය නිසා පිඩාවට පත් වූ වන්ගේ සැබෑ තත්වය දැනගැනීමට නමි ඔහුන් ජීවත් වන අකාරය පාලකයන් දැනගත යුතු බවත් මෙම විනාශවන් වලක්වාගන ජීවිත ජය ගැනීමටනමි මෙවාට එරේහිව එකසත්ව අරගල කල යුතුබවත් සදහන් කලේය.

මෙම අවස්ථාව සාර්ථක කරගැනිම සදහා දායකත්වය සැපයූ විහාරගල නාඛිත හිම වෙරන්ග සහෝදරයා නදීරා පියදර්ශණි සහෝදරිය,ශානිකා පතිරණ දුමින්ද අලහකොන් හා අනෙක් සැම දෙනාටමත් සෙබාදහම උදේසා කාන්තාවන්ගේ ගෙෘරවනීය ස්තුතිය පුදකර සිටිමි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *