මාතරට තංගල්ලට වතුර දෙන රිලාගල ජලපෝෂිතයත් ගල් කොරියකට බිලි

[unitegallery Rilagala]

ජාතික භෙෘතික සැළස්ම ප්‍රකාරව අධීවෙගී මාර්ග නිර්මාණය කිරිම සදහා ගැටමාන්න , රිලාගල කදුපංතිය කඩා ඉවත් කිරීමට එරේහිව රිලාගල යාය සුරකීමෙි සංවිධානයත් පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයත් එක්ව සංවිධානය කල ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඇල්දෙණිය ශ්‍රී සුදර්මාරාමයේදී පැවැත්වු අතර එයට ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයෙකුගේ මැර පිරිස් හා මාගා සමාගමට පක්ෂපාති කඩකප්පල් කාරිීන් විසින් බාධා එල්ල කරණු ලැබුවා.

එම බාධා නෙතකමින් මෙහි ප්‍රදාන දේශණය පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන් පරිසරවෙිදී පූජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමි විසින් සිදුකල අතර මෙහි අනුශාසනාව සිදුකරනු ලැබුවෙි බෙලිඅත්ත ශාසන ආරක්ෂක බලමංඩලයේ ලේඛකාධිකාරි ගෝණදෙණියේ මංගල හිමි විසින්ය. ගැටමාන්න රජමාහා විහාරයේ විහාරවාසී අත්තනයාලේ ආනන්ද හිමි , තවත් ස්වාමින් වහන්සේලා හා ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

හමිබන්තොට දිස්ත්‍රිකයේ ගැටමාන්න රිලාගල කදුපංතිය දකුණු අධිවෙිගී මාර්ගයට ගල් සැපයීම සදහා මෙිවනවිට කඩා ඉවත් කිරීම ආරමිබ කර තිබෙින්නේ මගා නැමති මාර්ග නිර්මාණය කරන ආයතනයත් ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයන්ගේ හා රජයේ මැදිහත්වීමෙනි .

තෙත් හා වියලී මිශ්‍රි ශාක පද්ධතියකට උරුමකමි කියන මෙම පරිසර පද්දතිය අක්කර පහක් පමණ දුරට විහිදුනු කදුපංතියකින් හෙබී අතර ප්‍රදේශය පුරාත් මාතර දික්වැල්ල ,කිරින්ද ,වලකන්ද,දෙද්දුවාවල, තංගල්ල ප්‍රදේශයේ කෙටසකටත් ජල අවශ්‍යතාවය සපුරන්නේ මෙයින් නැගෙන උල්පත් සමුහයින්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *