සොබාදහම් පාසලේ අප සමඟ මුල්ගිරිගල පාසලේ සිසු සිසුවින් එක් විය

Image may contain: 2 people, including Ulpatha Kudabibula, people standing, tree, plant, outdoor and naturewala1 wala2 wala3 wal4සොබාදහම සමඟ ජීවත් වෙමින් ඒ සමඟ ජීවිතය බෙදා ගැනීම ලොකු කුඩා වයස් භේදයකින් තොරව සැමටම පොදු වූවකි.ඒ නිසාවෙන් ම අද දින සොබාදහමේ දැනුම බෙදා ගැනීමට සොබාදහම් පාසලේ අප සමඟ මුල්ගිරිගල පාසලේ සිසු සිසුවින් එක් විය….
ජෛව විවිධත්වය,පරිසරය විනාශ වන අයුරු,පරිසරය රැක ගන්නා අයුරු,මෙවැනි මාතෘකා පදනම් කරගෙන දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා වෑකඳවල රාහුල හිමි,සොබාදහම් පාසලෙන් නිමාෂා,මලීෂා,ධනුෂ්කා,නුවන් යන අය සහභාගී විය.
යහපත් මිනිසෙකු විෂය කරුණු මත පමණක් නොරැද ප්‍රායෝගික සොයා බැලීම් සිදු කර යුතුය.එම නිසා සිසුන් සමඟ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක යෙදෙමින් ශාක සතුන් පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඔවුන්ට ලබා දෙන්නට සොබාදහම් පාසලට හැකි විය.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>