Category Activities

නෙලූව ජාතික පාසලට තරුණ නිතීඥ සංගමයේ අත්වැල

`ගංවතුර හා නායයෑම් නිසා විපතට පත් වූ ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ නෙලූව ජාතික පාසලේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් පාසල් උපකරණ ලබාදීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය 17 වන දින තරුණ නීතීඥ සංගමයේ හා සොබා දහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථාන දායකත්වය හමුවේ සිදු විය.neluwa

bope

පසුගිය 25 සහ 26 දිනයන්හිදී දිවයිනේ දිස්ත‍්‍රික්ක රැුසකට බල පෑ ඟංවතුර සහ නායයෑම් තත්වයන් නිසා තවමත් ඉන් පීඩා විඳින ජනතාව නගන අදෝනාවන් අහන්නට දකින්නට ලැබේ...

Read More

Flood and landslide in Sri Lanka: a gift of mega development projects

Flood on Highway

According to government reports, recent flooding and landslides in Sri Lanka have caused widespread disruptions across the country. At least 200,000 people have been displaced by the floods, many casualties have been reported and dozens are feared missing. Government try to say this is a result of climate change. According to me climate change is like a god. God does not take any responsibility and he doesn’t have to do anything to conserve people or nature.
This is not a normal situation for Sri Lanka. We were discussing this disaster since 2010 and we hoped it .Our previse reports explained this situation before it comes and those have handed over to the Sri Lankan president and Environment ministry and other responsible persons and institutes.
Through the reports and campaign’s we we...

Read More

UN-” I am With Nature ,Environment Minister Of Sri Lanka with -Gazelle Ventures (Forest land for Sugarcane)

ministers of the ‘Yahapaalana’ government has given approval to cabinet paper MDE/AD/03/CAB-PA/2017 to hand over 62,500 acres from Uva-Wellassa to the Gazelle Ventures of Singapore, through its parent company, the New York-based multinational company CDVCA, to cultivate sugarcane. The official handover will take place on June 05 ,the day of world Environment and president Maithripala Sirisena, as the minister of environment, has signed the relevant cabinet paper.

MY3

The cabinet paper says the Bibile sugar company development project will be launched in 2017, carried out in an expeditious manner for its commercial operations to be launched before December 2019 in order to eliminate poverty by creating sustainable economic prosperity for the people of Rambaken Oya special economic area und...

Read More

සෙබාදහමි පාසලට ඔබත් එන්න.

සොබාදහමි පාසල පරිසරය ගැන කියාදෙන තවත් එක තැනක් පමණක් නොව. එය පරිසරය , සතා සිවිපාව, පරිසර දේශපාලනය ගැන ඉගන ගන්න වගේම සොබාදහමට පෙමබදින හැමෝගේම තැනක්. ඔබටත් නොමිළේ ඉගනගන්න, පරිසරය රකින්න එන්න එකතු වෙන්න අපි ආරාධනා කරනවා .

අමතන්න
0718368642
0719785084,
Fb-https://www.facebook.com/cens.SL/
www.cens.lk


විඩියෝව සැකසීම නුවන් සහෝදරයා

Read More

Political corruption flourishes on garbage

By The Nation – Apr 22, 2017

meethotamulla-1-1-640x400

Immediately after the Meetotamulla disaster making money out of garbage became a subject of discussion in all electronic and print media. During Nation’s attempt to get to the bottom issue it was revealed that the garbage dump a business value to certain underworld groups.

In the aftermath of the Meetotamulla debacle reports of corruption concerning waste disposal have surfaced. Addressing a gathering of heads of media institutions President Maithripala Sirisena said that he would appoint a committee, headed by a retired judge next week to probe into the issue and submit a report within a month. He further pointed out that a major cause for the issue is failure of government officials to carryout directives.

Organiser of the People’s Movement Against Meetot...

Read More

Garbage Avalanche in the Paradise Isle

Dr prasanna cooray (The Island .21,04,2017)

The probable death toll from the Meethotamulla garbage avalanche of April 14 stands at 40, with 32 persons confirmed dead and 8 still missing (as of 3 pm 20 April 2017). The type of disaster we experienced on the Sinhala and Tamil New Year day, deplorably, is an extremely rare occurrence in the civilized world. There had been only a handful of reported precedences of this nature. Although there had been garbage dump collapses in the Western world – in California (1988) and Ohio (1996) in the US, Coruña, Spain (1996) and Athens, Greece (2003), fatal events with massive destruction of property were reported only from the third word...

Read More

Environmentalists muster to save the environment Over 1000 issues at stake

By DR Prasanna cooray ( The Island) 05.03.2001717105361_755249257964308_1685765050_n
Last Wednesday (01.03.2017) afternoon a number of environmental groups from across the country gathered at the Centre for Society and Religion (CSR) auditorium in Borella to discuss the pressing issues they face in the environment front today and to come out with a plan of action to address those. This event was jointly convened by the Centre for Environmental & Nature Studies (CENS), the Young Journalists Association and the Parapuraka Balaya (Power of a Generation).

Development dilemma

A common concern that surfaced repeatedly throughout the discussion was the issue of “development”, defined and implemented by the successive governments of Sri Lanka during the past couple of decades.

Many speakers questioned the meaning of the word “develop...

Read More

Another land grab in Hambantota – in Village in the Jungle

By Dr Prsanna Cooray (The Island ,2017,01,15)

Close on the heels a move to hand over 15,000 acre land to the Chinese in Medilla in the Ambalantota Divisional Secretary Division in Hambantota District, come the news of a land grab comes from another corner of the same district––in the Suriyawewa Divisional Secretary Division. This time around, it is in a village in the jungle called Nabadegaswewa.

The Nabadegaswewa catchment reserve is a stretch of lush vegetation inhabited by a copious array of wildlife. This stretch of land has an exciting history to boost its vital environmental significance. It is home to two important watersheds of the Manamperi and Katuwewa tanks...

Read More

Port City Project: Development or disaSter

By Kalani Kumarasinghe (Daily mirror)
The Port City project -stalled, suspended and recommenced-has been under public scrutiny for various reasons. Five years in the making, the project has withstood regime change, public protests and spurious criticism levelled by political parties and personalities who have changed their tunes according to election whims.
Nevertheless a group of activists who voiced their concerns over the detrimental consequences of the project have remained relentless. They still believe that the Port City project will be the greatest self-inflicted ecological hazard to Sri Lanka. The approached several environmental activists to query their stance on the project. Among them was Rev. Fr...

Read More

Do Or Die Battle Looms At Uma Oya

by Ifham Nizam

http://www.thesundayleader.lk/2016/12/25/do-or-die-battle-looms-at-uma-oya/

Farmers cannot be sidelined in a country which is dependent on agriculture
Recent landslides in Koslanda could in fact be a result of the Uma Oya project as well
Uma Oya project is witnessing large scale land grabbing by politicians

Uma Oya Project: Development or disaster…
Plans are underway to stage a massive protest against the much debated Uma Oya Multipurpose Development Project. A number of villagers would join hands on Thursday, December 29 as a mark of solidarity against the ongoing project.
Speaking to The Sunday Leader villagers in Bandarawela said that despite their hue and cry, the authorities were not taking any action to avert their short falls especially when it comes to agricultural...

Read More