Category Studies

මහා සංවර්ධනය හමුවෙි කුඩා ගොවියාගේ ඉරණම -NPP=2

ජාතික භෙෘතික සැළැසිමට අනුව වාණිජ බොග වගාවන් සදහා ඉඩමි නිදහස් කරගැනීම වෙිනුවෙින් මෙි වන විට රජය අවශ්ය මංකොල්ල කාරී ඉඩමි ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්කරමින් සිටි . ලංකවෙි වී ගොවිතැන පඩු ලබන ගොවිතැනක් යැයි 1994 වසරේදී ලොක බැංකුව විසින් රජයට පෙන්වා දී තිබෙින අතර කුඩා ගොවියන් සිය ගොවිතැනින් ඉවත් කිරීමත් ඒ වෙිනුවට මහාපරිමාණ ගොවිතැන් ඇති කර ගොවියන් කමිකරුවන් බවට පත්කෙරෙන මෙම සැළසුමට අවශ්ය කැලෑ ඉඩමි ලබාගැනිම හා කුඩා ගොවිබිමි මහා පරිමාණ ගොවිබිමි යටතේ ආර්ථික බෝග වගාවට යොදවා ගැනීම මෙහි මුලීක පියවරයි ...

Read More

Red Alert by Mother Nature : “SL forest density reduced from 85% to 16.5%”

Red Alert by Mother Nature : “SL forest density reduced from 85% to 16.5%”

According to Dr Ravindra Kariyawasam (Center for Environment & Nature Studies), Sri Lanka had a forest density of 82% in 1882. Fast forward to 2019, Sri Lanka’s forest density stands at a shocking 16.5%!

The people of Sri Lanka cut down 65.5% of the forests in a span of 137 years. Dr Kariyawasam says that this, maybe, due to the rise in population, development, construction of major dams and highways, and urbanization.

“The World Food and Health Organization ranked Sri Lanka as the 4th country with the highest rate of deforestation by 2010. We are holding the same position even now.” – he added.

Against such a backdrop where we are limited to mere terms as “Sustainable development” and “Green econom...

Read More

මෙවර නත්තල් දින පරිසර තැග්ග මැදකන්දේ විහාරයට

මැදකන්ද විහාරස්ථානමැදකන්ද විහාරස්ථානයේ පුස්තකාල කමිටුව සහ තුරුපත් හදවත් පාරිසරික එකමුවේ පිරිස සොබාදහම් පාසලට නත්තල් දින පැමිණි අතර එහිදි විවිධත්වය හදුනා ග80265595_2382525565391823_798689618693193728_n 80647107_616600729145995_7444926414312177664_n 80691964_2724233734351541_1233361556251607040_nන්නේ කෙසෙද යන්න පිළිබඳවත් මනුෂ්‍යත්වය සහ සොබාදහමේ ජිවිතය කෙසේ ගොඩනගා ගත යුතු ද යන්න පිළිබඳව දැනුම භෙදාගැනිමක් සහ කේෂත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකා ඇතුළුව දවස පුරා පාරිසරික වැඩසටහන සිදුකරන ලදි එහිදි මැදකන්දේ අමිත හිමියන් විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කළ අතර සොබාදහම් පාසලේ වරුණ නිමාෂා සිසිර සත්සර යන අයගේ මැදිහත් වීම සහ අදස් එකතු කිරිම මත පොෂණය වියයේ පුස්තකාල කමිටුව සහ තුරුපත් හදවත් පාරිසර...

Read More

බෞද්ධ දර්ශනයේන් සෙබාදහම කියවා ගැනීම – උදුලා ප්‍රසාදනී.

udula .

බිලින්දාගේ ඉපදීමේ සිට සුසනය දක්වා වූ ජීවන ගමන් මගේ මිනිසා ජීවත් කරන්නේ පරිසරයයි . ඒ අනුව මිනිස් ජීවිතය තුල පරිසරය ට හිමි වන්නේ අනභිභවනීය ස්ථානයකි . එයට හේතුව මානව සමාජය ජීව හා අජීව පරිසරය සමග එකිනෙකට බද්ධ වී පැවතීමයි . ඒ අනුව මානවයා සහ පරිසරය එකම කාසියේ දෙපැත්ත ලෙස අරුත් ගැන්වීමට හැකිය .මිනිසාගේ ක්‍රියකාරීත්වය බවුතික පරිසරය කෙරෙහි තදින්ම බලපාන අතර බව්තික පරිසරයේ ක්‍රියකාරීත්වය මිනිසට ඒ හා සමගාමීව බලපෑම් ඇති කරයි . මිනිසා යනු හුදෙක් වරප්‍රසාද ලාභි ලෙස ජනිත වූ සුවිශේෂී සත්ත්යෙකු නොවන බවත් ජීව හා අජීව පරිසරය සමග එකිනෙකට බද්ධ වී ඒ සමග අන්තර් ක්‍රියා පවත්වමින් කාලයත් සමග පරිනාමය වූ අයෙකු බවත් මේ ලිපිය කියවා අවසන් වන විට ඔබට සිතෙනු ඇත .පරිසරය ගැන මත ඉදිරිපත් වන සෑම අවස්ථාව ක දීම සිහියට නැගෙන්නේ බව්ද්ද දර්ශනය ය්...

Read More

“Ceylon Waste” Destroys Environment, Central Environmental Authority asleep

32875994_10214427209006700_7533188168338636800_n

Improper operations of an electronic waste (e-waste) management factory (Ceylon Waste Management Pvt Ltd) located at Godaparagahahena, Kiriwattuduwa, Homagama is currently damaging the environment while creating severe health issues to the residents.

How Google 3D map illustrates the area. The highlighted place is the location of the factory. The factory is located in a residential area.

Every company which handles e-Waste, has to alignits practices with special terms and conditions given by the Central Environmental Authority (CEA). As per the Gazette Notification 1534/18 issued in 2008, it is clearly stated that the handling of e-waste (store, transport, recycling, delivering to recycling) has to be under the approval from CEA and per the governing rules and conditions.

The said factor...

Read More

Sri Lanka’s Marine resources are exploited !

The sky overhead is so blue that it has tinged the ocean below. The scorching sunlight is unbearable. Tourists are all over the place. They are enchanted by the sight of corals. The office of the wild life conservation department located nearby is on guard. Someone emerges from nowhere carrying some bulky items. He is a little away from the rough waves. Some tourists are seen around the person carrying the heavy burden, which contains nothing, but bread. Now we are about to witness a common scene. A myriad of fish of all colours, shapes and sizes throng around him sensing the food they are about to receive. The ornamental fish have got used to this daily ritual and the tourists are thrilled by the large variety of fish and lose no time in clicking their cameras or taking selfies...

Read More

Uma Oya Project: More Moves To Grab Public Money

by Ifham Nizam (Sunday Leader (16.07.2017)

The Uma Oya contractor, FARAB Energy and Water Project Company, an Iranian company, is responsible for carrying out the project. It is an insured company and should take steps to use its insurance money rather than trying to grab public money, environmentalists and scientists claim.
Environmentalist Dr. Ravindra Kariyawasam says that a company like FARAB is insured especially knowing the consequences. However, he says they were keen to drag technical issues and other related problems to fatten their purses.
Dr. Kariyawasam warns that the next five kilometers of tunneling is going to be extremely dangerous and the government should take serious note of it.
He said that President Maithripala Sirisena agrees there is a problem with the project go...

Read More

Flood and landslide in Sri Lanka: a gift of mega development projects

Flood on Highway

According to government reports, recent flooding and landslides in Sri Lanka have caused widespread disruptions across the country. At least 200,000 people have been displaced by the floods, many casualties have been reported and dozens are feared missing. Government try to say this is a result of climate change. According to me climate change is like a god. God does not take any responsibility and he doesn’t have to do anything to conserve people or nature.
This is not a normal situation for Sri Lanka. We were discussing this disaster since 2010 and we hoped it .Our previse reports explained this situation before it comes and those have handed over to the Sri Lankan president and Environment ministry and other responsible persons and institutes.
Through the reports and campaign’s we we...

Read More

Another land grab in Hambantota – in Village in the Jungle

By Dr Prsanna Cooray (The Island ,2017,01,15)

Close on the heels a move to hand over 15,000 acre land to the Chinese in Medilla in the Ambalantota Divisional Secretary Division in Hambantota District, come the news of a land grab comes from another corner of the same district––in the Suriyawewa Divisional Secretary Division. This time around, it is in a village in the jungle called Nabadegaswewa.

The Nabadegaswewa catchment reserve is a stretch of lush vegetation inhabited by a copious array of wildlife. This stretch of land has an exciting history to boost its vital environmental significance. It is home to two important watersheds of the Manamperi and Katuwewa tanks...

Read More

Bio chars water filter in CENS school , Sri Lnaka

Bio chars water filter was established in the CENS school by CENS . we used traditional knowledge of water management in Sri Lanka to build this filter . people used bio chars to clean their well water times ago . it is traditional knowledge comes from generation to generation. We established a filter with bio chars of Terminalia arjuna tree. Terminalia arjuna is a tree of the genus Terminalia. It is commonly known as arjuna or arjun tree in English, thella maddi in Telugu, kumbuk in Sinhala, marudha maram in Tamil and neer maruthu in Malayalam. bio chars of this tree has ability to purified water and filter even heavy metals in the water .This filtet will be a one of solution to avoid CKDU problem in Sri Lanka ..

mxcp14826441_686505971505304_1060334933_n

mxcp14885768_686505948171973_2093708155_n

mxcp14938036_686506641505237_216895079_n

Read More