Category Issues

සිලොන් වෙිස්ටි බැරලෝහ මුදාහරී,පරිසර අධිකාරිය නිදී

13
හෝමාගම කහතුඩුව ප‍්‍රදේශයේ ගොඩපරහේන කිරිවත්තුඩුව යන ලිපිනයේ පවත්වාගන යන සිලෝන් වෙිස්ටි මැනේජමන්ටි නමි අබලි ද්‍රව්‍ය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එක් රැස් කරන ස්ථානයක් නිසා ගොඩපරහේන ප‍්‍රදේශයේ විශාල පරිසරික හානියක් සිදුවෙමින් ඇති අතර ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවට බරපතල සෙඛ්‍ය අවධානමක් ඇති කරමින් ඇත

සිලෝන් වෙිස්ටි මැනේජමන...

Read More

Norochcholai Coal Power Plant Spewing controversy and more pollution

by Kamanthi wikramsinghe

http://www.dailymirror.lk/expose/article/Lakvijaya-Coal-Power-Plant-Spewing-controversy-and-more-pollution-149046.html

The Lakvijaya Coal Power Plant in Norochcholai has been a controversial establishment ever since its first unit was commissioned on March 2011. The Power Plant, which adds 900 Megawatts to the National Grid through three generators using coal, was constructed at a cost of US $ 1.3 billion. However in January 2018 it was reported that this establishment was operating sans an Environmental Protection Licence (EPL) and according to sources the expired licence wasn’t renewed.

Adding to its list of discrepancies are various malfunctioning devices and careless operations including harmful emissions of fly-ash into the air and sea...

Read More

වන ජීවි අපරාධ වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් ජාත්‍යන්තර පෙත්සමක් .ඔබගේ අත්සනත් තබන්න

ලංකාව තුල සිදුවන සත්ව හිංසනයන් වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ජාත්‍යන්තර පෙත්සමක් ආරමිබභ කර ඇති අතර මෙි වන විටත් එයට රටවල් ගණනාවකින් අත්සන් තබා ඇත.

වනජීවී කලාප වල සිදුවන අපරාධ නවතන ලෙසත් පරිසර අමත්‍යවරයා වනජීවී අමාත්‍ය වරයා මෙි සදහා මැදිහත් වී වනජීවී අපරාධ වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් ආරමිභ කර ඇති මෙම පෙත්සම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සදහාද උපයෝගී කර ගැනීමට හැකිය...

Read More

මැලේසියාවා, ඉන්දුනීසියාව, සුමාත්‍ර වැනසූ කටුපොල්

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු නිවර්තන කලාපයේ රට වලට මහ පරිමාණයේ වැවිලි කර්මාන්තවල අත්දැකිම් ලැබෙන්නේ යටත් විජිත සමයෙදීය.ඒ,අද කෘෂි ඉන්ධනවලට මෙන්,එදා බටහිර රටවලින් කෝපි,තේ, රබර් වලට ඇති වූ ඉල්ලුම සපුරාලිමට අපේ බිම්වල ඇති කළ වැවිලි වගාවන් හේතුවෙන්ය.මේ කිසිදු බෝගයක් බටහිර රටවල තිබූ ඒවා නොව,නිවර්තන කලපිය රටවලට සිමා වූ ඒවා ය.ඒ නිසා ඒවා යූරෝපිය රටවල වගා කිරීමේ හැකියාවක් ද නොවුණි.එම අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනිම සඳහා වූ එකම මාර්ගය වූයේ අපේ රටවල වනාන්තර සහ ගොවි බිම් මේ වගාවන් සඳහා යොදා ගැනිමයි...

Read More

Another ‘Concrete’ Money Spinner!

By Kamanthi Wikramasinghe

malawatu oya

The Wilpattu forest reserve made headlines with massive deforestation practices taking place over the past few years. Although these activities seem to be in a dormant stage as at now, the necessary damage has already been done. Last December, the Auditor General issued a comprehensive report on the illegally deforested Wilpattu Forest Reserve. Following this report, the Dailymirror initially reported on the current status of this proposed resettlement project and the threats identified by environmental groups. However it seems that various other projects, including the Lower Malwatu Oya Project – a project paused for 30 years due to the ethnic conflict, have commenced operations once again.

Hence, the Dailymirror sheds light on the impact of this project whic...

Read More

World’s last male northern white rhino dies

Rahino sources (CNN)The world’s last male northern white rhino has died leaving only two females left to save the subspecies from extinction.

The 45-year-old rhino named Sudan had been in poor health in recent days and was being treated for age-related issues and multiple infections.
A veterinary team made the decision to euthanize Sudan after his condition deteriorated significantly, the conservation group WildAid announced Tuesday.
Sudan lived in the Ol Pejeta Conservancy in Kenya, surrounded by armed guards in the days leading up to his death to protect him from poachers.
“He was a gentle giant, his personality was just amazing and given his size, a lot of people were afraid of him. But there was nothing mean about him,” said Elodie Sampere, a representative for Ol Pejeta.
Researchers were ab...

Read More

Sri Lanka is a county with a very high rate of elephant and tusker deaths

53ad29a2dad1e814392edb47f781ac69_XL,

Around 200 die each year, mostly due to conflicts with humans, he says.

Natural causes claim around seven lives at most, according to him. An elephant has a life expectancy of around 80 years.Statistics show around two elephant deaths every three days, he says, adding that six tuskers died last year.Dr. Kariyawasam says the decline in forest cover of the country to around 16 per cent has lost elephant habitats. Also, human habitats have come up in elephant passes, forcing them to invade villages. The political authority has failed to solve this human-elephant conflict, he notes.
An elephant management policy introduced in 2008 proposed erecting a fence around a 50 km of forest area. Those who breach that were to be given to private owners...

Read More

Sri Lanka’s Marine resources are exploited !

The sky overhead is so blue that it has tinged the ocean below. The scorching sunlight is unbearable. Tourists are all over the place. They are enchanted by the sight of corals. The office of the wild life conservation department located nearby is on guard. Someone emerges from nowhere carrying some bulky items. He is a little away from the rough waves. Some tourists are seen around the person carrying the heavy burden, which contains nothing, but bread. Now we are about to witness a common scene. A myriad of fish of all colours, shapes and sizes throng around him sensing the food they are about to receive. The ornamental fish have got used to this daily ritual and the tourists are thrilled by the large variety of fish and lose no time in clicking their cameras or taking selfies...

Read More

Uma Oya Project: More Moves To Grab Public Money

by Ifham Nizam (Sunday Leader (16.07.2017)

The Uma Oya contractor, FARAB Energy and Water Project Company, an Iranian company, is responsible for carrying out the project. It is an insured company and should take steps to use its insurance money rather than trying to grab public money, environmentalists and scientists claim.
Environmentalist Dr. Ravindra Kariyawasam says that a company like FARAB is insured especially knowing the consequences. However, he says they were keen to drag technical issues and other related problems to fatten their purses.
Dr. Kariyawasam warns that the next five kilometers of tunneling is going to be extremely dangerous and the government should take serious note of it.
He said that President Maithripala Sirisena agrees there is a problem with the project go...

Read More

කූණු කන්දට යටකර මිනිසුන් මරා දමා මාස තුනයි. කූණු වලට තවම විසදුමක් නෑ

වසර අටක් තිස්සේ මීතොටමුල්ල කුණු කන්දට එරේහිව සටන් කල දයාබර සටන් සගයන් මියගොස්ජූලි 14 මාස තුනක්ය . මෙම මනුෂ්ය ඝාතනයට තෙමසක් ගතවුවද එහි වගකීම රජය හෝ කුණු වලින් කප්පමි ගත් මැති ඇමතිවරු හෝ රාජ්ය ආයතන බාරගන නොමැත. මීතොටමුල්ලේ කුණු කන්ද නිසා අනාථ වූ පිරිසි තවමත් අනාථය. ඔහුන්ට නිසි පරිදි ජීවත් වීමට අවශ්ය වටපිටාවක් සකස් කිරීමට තවමත් සමත්වී නොමැත...

Read More