බෞද්ධ දර්ශනයේන් සෙබාදහම කියවා ගැනීම – උදුලා ප්‍රසාදනී.

udula .

බිලින්දාගේ ඉපදීමේ සිට සුසනය දක්වා වූ ජීවන ගමන් මගේ මිනිසා ජීවත් කරන්නේ පරිසරයයි . ඒ අනුව මිනිස් ජීවිතය තුල පරිසරය ට හිමි වන්නේ අනභිභවනීය ස්ථානයකි . එයට හේතුව මානව සමාජය ජීව හා අජීව පරිසරය සමග එකිනෙකට බද්ධ වී පැවතීමයි . ඒ අනුව මානවයා සහ පරිසරය එකම කාසියේ දෙපැත්ත ලෙස අරුත් ගැන්වීමට හැකිය .මිනිසාගේ ක්‍රියකාරීත්වය බවුතික පරිසරය කෙරෙහි තදින්ම බලපාන අතර බව්තික පරිසරයේ ක්‍රියකාරීත්වය මිනිසට ඒ හා සමගාමීව බලපෑම් ඇති කරයි . මිනිසා යනු හුදෙක් වරප්‍රසාද ලාභි ලෙස ජනිත වූ සුවිශේෂී සත්ත්යෙකු නොවන බවත් ජීව හා අජීව පරිසරය සමග එකිනෙකට බද්ධ වී ඒ සමග අන්තර් ක්‍රියා පවත්වමින් කාලයත් සමග පරිනාමය වූ අයෙකු බවත් මේ ලිපිය කියවා අවසන් වන විට ඔබට සිතෙනු ඇත .පරිසරය ගැන මත ඉදිරිපත් වන සෑම අවස්ථාව ක දීම සිහියට නැගෙන්නේ බව්ද්ද දර්ශනය ය්...

Read More

සොබාදහම් පාසලේ අප සමඟ මුල්ගිරිගල පාසලේ සිසු සිසුවින් එක් විය

Image may contain: 2 people, including Ulpatha Kudabibula, people standing, tree, plant, outdoor and naturewala1 wala2 wala3 wal4සොබාදහම සමඟ ජීවත් වෙමින් ඒ සමඟ ජීවිතය බෙදා ගැනීම ලොකු කුඩා වයස් භේදයකින් තොරව සැමටම පොදු වූවකි.ඒ නිසාවෙන් ම අද දින සොබාදහමේ දැනුම බෙදා ගැනීමට සොබාදහම් පාසලේ අප සමඟ මුල්ගිරිගල පාසලේ සිසු සිසුවින් එක් විය….
ජෛව විවිධත්වය,පරිසරය විනාශ වන අයුරු,පරිසරය රැක ගන්නා අයුරු,මෙවැනි මාතෘකා පදනම් කරගෙන දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා වෑකඳවල රාහුල හිමි,සොබාදහම් පාසලෙන් නිමාෂා,මලීෂා,ධනුෂ්කා,නුවන් යන අය සහභාගී විය...

Read More

A Fight against medical hazard in Dodamgoda Sri Lanka

 

Medical wastes are deposited in to  Dodamagoda Nahinna area  by a Private hospital .  Environment pollution occurred in the area and drinking water has been polluted.    Layer Nuwan Bopage and Ven: Wekadwala Rahula Thero involved to aware people in the area about impact of the medical waste.

Bope 2

Read More

Slow food Youth Sri Lanka organized a slow food festival In Babarawana

75418906_628739894579738_1229275096732925952_n 75429660_558703371569118_5477021185818492928_n (2) 75250834_10218187262685692_4614644357541134336_n 74447181_576999816373723_4416741159418724352_n

 Slow food Youth Sri Lanka organized a slow food festivalwith school children in Babarawan area. Hundreds of children participated for this occasion. Nadeesha Sooriyarachi  (A leading Agriculture officer  ), Famers and Villages  were the organizers of  this grand slow food  event . The parents prepared organic food, brought to the school and share with about 300 children.   Nadeesha conducted a short awareness program about slow food among the children.


74447181_576999816373723_4416741159418724352_n
73370574_2596367567263015_2251266507596103680_n

 

 

Read More

Nature school in Sri Lanka

75250834_10218187262685692_4614644357541134336_n 72525710_10218187261085652_2607323097480560640_n

Read More

National Housing Development Authority destroys a forest to build a housing complex

71579884_1321145074728188_5047394597882298368_n 71758264_2122905401337013_5125167264382844928_nNational Housing Development Authority destroys a forest to build a housing complex  in Ballapura village in Hambantota , Sri Lanka. This forest belongs to the protected area of HT 28 Lake .The lake is ancient and important for villages of Ballagaswewa .   208 famers take water from the lake for their paddy and Chena cultivation.  Hambanthota is a dry area in the Country and it is subjected to water scarcity.   This green belt of forest helps to conserve the water in the dry season.  While destroying forest National Housing Development Authority destroys also the lake and its biodiversity.  After 2005, National Physical Plane has accelerated in Hamabantota area and destroyed many forest cover.

 

Read More

The death of seventh elephant In Sri Lanka

Today Center for Environment and Nature studies held a press conference in Colombo, Sri Lanka (08.10.2019).bope  The conference concerned about the in Hiriwadunna area. Environmentalist, Ven Wekadawala Rahula thero said there are no proper investigation about this incident .Responsibility has been taken by the Wild Life department .But, it is not enough because have to explain the reasons why so many elephants die in the same day. Government maintains it as a mystery. During the press conference, High court layers Nuwan Bopage explained how wild life department and Government of Sri Lanka try to hide this incident as it happened several time before.

Read More

Sri Lankan Army has killed deers in Yala National Park

Wild life officers discovered some soldiers while they were making barbecue with deers in Yala ,Sri Lanka . Those solders belong to Yala Palatupana Army Farm . We found the photos with the head of a killed deer and for everyone it is a big shock! There were few army officers and soldiers attended that “barbecue party”, but wildlife officers arrested only one soldier and he will be summoned to Tissamaharama majestic court next 4 th of October. This is a wild life crime and this kind of behavior is strictly prohibited inside any National park; soldiers have also violated the “Flora and fauna act” in Sri Lanka. Now both Army and wildlife department try to hide this incident from public opinion.20190929_120117 (1)

Read More

CENS requested to carry on a prproper investigation about murder of seven elephants

hiriwadunna                                                                                                                                                         Yesterday (28,09.2019) CENS requested from Crime Department and Wild Life Ministry to carry on a proper investigation elephants in Thumbikulama , Sri Lanka. It was sent a letter to both responsible institutes.  In September 27th the inhabitants of Hiriwaduana and surrounded area found four corpses of female elephants and informed the wildlife department   .  On September 28th wildlife officers found other 3 dead elephants in the same area.  Totally seven elephant bodies was found in the jungle...

Read More

Environmentalist Ven: Wekadawala Rahula Thero’s Public lecture in Karandeniya,Sri Lanka

Environmentalist Ven. Wekadawala Rahula Thero conducted an awareness program in Bandula Seenadera School in Karandeniya. Sri Lanka.   Buddhist monks, school teachers, slow food youth and CENS members and more than 300 students, participated for this occasion.

70558255_2390565334598281_2519338192751034368_n 2019.09.17 70297394_2390564817931666_7907013299919650816_n70154250_2390559307932217_1567025900346671104_n

 

 

Read More